Domov » Posebni socialni programi » Razvoj SZJ

Razvoj SZJ

ZDGNS od leta 1979 sistematično deluje na področju razvoja in uveljavitve slovenskega znakovnega jezika. Rezultat teh prizadevanj so izdani priročniki, slovarji na CD-jih in Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Kljub sprejetemu zakonu pa država ne zagotavlja sistemskega vira za razvoj slovenskega znakovnega jezika. Slovenski znakovni jezik je potrebno načrtno raziskovati in standardizirati, saj je to temeljnega pomena pri prenosu znanja v znakovnem jeziku. Vsak mesec se redno sestaja skupina gluhih za razvoj slovenskega znakovnega jezika in standardizira kretnje za posamezno besedo. Razvijajo se nova področja besed–kretenj, ki doslej niso bila raziskana. S tem se povečuje besedni zaklad gluhih ter se hkrati krepi kulturno in zgodovinsko zavedanje o jeziku. Poleg raziskovanja besedišča je potrebno raziskovati tudi sam jezik z vidika različnih jezikoslovnih prvin. V sodelovanju s primernimi strokovnjaki – jezikoslovci, pisci slovarjev in sodelavci pri razvoju besedišč za posamezna področja – in strokovnim kadrom za razvoj programske opreme omogočamo razvoj jezika, ki je predpogoj za sporazumevanje gluhih in ohranjanje kulturne identitete gluhe skupnosti v družbi.

Izdani učni pripomočki:

Naročilnica publikacij

[Form id=”10″]

Prijavnica na tečaj

[Form id=”11″]