Priznanje RTV Slovenija ustvarjalcem oddaje Prisluhnimo tišini

Vodstvo RTV Slovenija vsako leto nagradi svoje najzaslužnejše sodelavce in ustvarjalce programa nacionalne radiotelevizije. V kategoriji posebnih dosežkov in kakovostnih prispevkov v daljšem časovnem obdobju je častno priznanje s kipcem RTV Slovenija prejela tudi ekipa oddaje Prisluhnimo tišini, ki je na sporedu neprekinjeno že 36. leto. Poleg utrinkov s slavnostne podelitve nagrad v Stari elektrarni bomo v tokratni oddaji preverili še, kako dostopne so programske vsebine za senzorne invalide. Predstavili pa bomo tudi gluhega filmskega režiserja in igralca Nejca Drekonjo, ki je lani predstavil svoj celovečerec Agent proti mafiji, in naglušno klekljarico Marijo Apohal.

Read More

Preteklost, sedanjost in prihodnost vrhunskega športa gluhih

Tokratna oddaja Prisluhnimo tišini je posvečeno nausjpešnejši slovenski gluhi špotnici Sabini Hmelina. V svoji 20-letni smučarski karieri je na evropskih, svetovnih in olimpijskih igrah gluhih osvojila devet kolajn in številne druge nagrade in priznanja. Je tudi prva dobitnica medalje v samostojni Sloveniji. Ker sodi v kategorijo gluhih športnikov, njeni dosežki niso bili izpostavljeni medijski slavi, ki so je deležni športniki neinvalidi. Gluhi športniki tudi v novem Zakonu o športu, ki je v postopku sprejemanja, še ne bodo deležni priznanj, ki si jih želijo. Kdo je mladi up v svetu športa gluhi?

Read More

Kulturno udejstvovanje gluhih in naglušnih

V središču kulturno-umetniškega udejstvovanja gluhe manjšine je gledališka dejavnost v znakovnem jeziku, ki ima že 80-letno tradicijo. Od leta 1999 se ljubiteljski gluhi igralci združujejo v skupini Tihe stopinje pod režijsko taktirko Lade Lištvanove. Nadarjene gluhe igralce in pantomimike je izobraževal tudi Andrés Valdés. Ogledali si bomo še likovno razstavo gluhega akademskega slikarja Nikolaja Vogla ter predstavili izvrstnega krajinarja Staneta Intiharja. Izpostavili bomo tudi filmsko ustvarjalnost, saj je mlajši generaciji gluhih, opremljeni s pametnimi napravami in kamerami, bolj kot ročno delo ali gledališče blizu filmska produkcija v znakovnem jeziku.

Read More

Učinki Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO sofinancira programe in storitve invalidskih in humanitarnih organizacij. 90 odstotkov vseh sredstev FIHA zagotavlja Loterija Slovenije. FIHO je ob svoji ustanovitvi leta 1998 sofinanciral 14 invalidskih in 31 humanitarnih organizacij. V letu 2015 pa je FIHO finančno podpiral več kot 100 nacionalnih invalidskih in humanitarnih organizacij. Sredstva se porabijo prek mreže več kot 800 lokalnih organizacijskih enot na celotnem območju Republike Slovenije.

Read More

Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika

Današnjo oddajo v celoti posvečamo Centru za razvoj slovenskega znakovnega jezika. Tako je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije poimenovala svojo raziskovalno skupino, ki so jo novembra 2015 vpisali na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Raziskovalci si bodo najbolj prizadevali, da se slovenski znakovni jezik prepozna kot samostojen jezik, ki naj zavzema enakovredno mesto med drugimi jeziki in se na enak način tudi razvija.

Read More

Gluhoslepota – nepriznana invalidnost

V Evropski uniji živi okoli 150.000 gluhoslepih državljanov, ki so ena najbolj izključenih manjšin. V slovenski zakonodaji imajo menda najmanj pravic. Zato bo v prihodnje treba zagotoviti posebne storitve in programe, prilagojene gluhoslepim, na primer osebno asistenco, pri kateri za gluhoslepe ne bo vstopni pogoj starostna omejitev oziroma število ur tedenske pomoči. Precejšen izziv je šolanje gluhoslepih. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je letos postala reprezentativna organizacija za gluhoslepe, predstavlja pa jih tudi društvo gluhoslepih DLAN.

Read More