Tednik, 20.10.2014

Tednik daje glas tistim, ki se jih drugače nihče ne sliši. To so navadni ljudje, ki niso združeni v nobene interesne dejavnosti, za njimi ne stojijo lobiji in nimajo skrite agende. To so navadni ljudje, ki od življenja ne zahtevajo veliko, oglasijo pa se šele takrat, ko stanje postane res težko in neznosno. V naše uredništvo je prišlo pismo delavca iz livarne Cimos Tama Ai. d.o.o, kjer se pritožuje nad neznosnimi razmerami v tovarni.

Read More

Tednik

Kaj je pokojnina, je renta za minulo delo in lastninska pravica, ali socialni transfer? Če velja prvo, kako je torej mogoče, da jo mora okoli 100 upokojencev vračati, ker so leta in leta po zasluženem pokoju opravljali še pridobitno dejavnost? Za legalno registrirane poslovne subjekte so plačevali pavšalne prispevke in davke. A ker je ministrstvo za delo šele z združevanjem evidenc ugotovilo, da ti ljudje leta in leta prejemajo tudi zaslužene pokojnine, morajo zdaj del pokojnine in premalo plačane socialne prispevke vračati državi.

Read More