Otoskleroza

Otoskleroza je bolezen, ki povzroči zakostenitev ušesa. Zadnja slušna koščica oz. stremence zakosteni in signala ne prevaja več. Natančnega vzroka za nastanek tega pojava še ne poznamo. Najverjetneje pa je bolezen tudi dedna. Simptoma, ki se najprej pojavita, sta šumenje in piskanje. Sprva se pojavi blaga izguba sluha, ki pogosto napreduje do popolne izgube sluha. Pacient se lahko odloči za slušni aparat ali kirurški poseg.

Read More

Tinitus

Med vse pogostejšimi motnjami sluha je tinitus. Šumenje in piskanje v ušesih je lahko tudi znak za slabšanje sluha. Tinitus pa lahko privede do resnejših težav z zdravjem, celo do samomora. Tinitus je slušna okvara, za katero stalno ali občasno trpi vsaj tretjina odraslih. Povzroča težave z zbranostjo in spanjem, saj bolniki zaznavajo zvok, ki ga okolica ne sliši, sami pa slišijo nenehno šumenje ali piskanje v ušesih. Pri reševanju teh težav pomagajo slušni aparat in številni drugi tehnični pripomočki. Bolniki s tinitusom se lahko pridružijo tudi skupini za samopomoč, ki deluje na otorinolaringološki kliniki. Pomembno pa je, da čim prej poiščejo pomoč.

Read More

Kdo plača tolmačenje na roditeljskem sestanku?

V prispevku si poglejte, kaj se zgodi, ko starši po večletnem plačevanju tolmača z vavčerjem izkoristijo svojo pravico, da račun za tolmača plača osnovna šola. Plačevanje tolmača za znakovni jezik v praksi poteka na dva načina. Če gre za tolmačenje pri izvajalcih javne službe, zdravniku, v šoli ali policiji, račun plača država. Gluhi pa imajo na voljo tudi tako imenovane vavčerje, ki so namenjeni zgolj zasebni uporabi, na primer za tolmačenje na kuharskem tečaju. Kljub zakonskim določilom, kdo plača tolmačenje v posameznih situacijah, praksa v Sloveniji kaže, da gluhi starši tolmačenje na šolah svojih otrok plačujejo z vavčerjem. Po drugi strani pa Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik opozarja, da so nekatere osnovne šole tolmačem račun zavrnile.

Read More

Sprejetje Zakona o osebni asistenci je zgodovinski dosežek

S sprejetjem Zakona o osebni asistenci so bili poplačani dolgoletni napori Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. S 1.1.2019, ko zakon stopi v veljavo, bodo lahko gluhi ali gluhoslepi, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, koristili osebno asistenco v obsegu 30 ur na mesec. Uporabnik bo lahko namesto osebne asistence izbral denarno nadomestilo, predvidoma v višini 150 evrov. Vstopni kriteriji prejemnikov bodo določeni naknadno v pravilniku. Zakonodajalec je v zadnjem predlogu odpravil zgornjo starostno mejo upravičencev.

Read More

Hibridna televizija in zemeljski signal

Pomemben del ozaveščanja, informiranosti in izobraževanja senzornih invalidov pa je gotovo tudi dostopnost do informacij. Že pred časom so zakrožile govorice, da bodo letos v Sloveniji nehali oddajati signal za sprejem televizijskih programov po sobnih in strešnih antenah. Čedalje pomembnejšo vlogo pri dostopu do informacij ima internet. Spletna povezava omogoča večjo dostopnost in ponuja širši nabor vsebin, mogoča pa je tudi uporaba hibridne televizije. Do zdaj so gluhi in naglušni spremljali podnaslovljene oddaje na teletekstu ali spletnem portalu TV SLO. Hibridna televizija pa po internetu in pametnih napravah omogoča spremljanje neposredno na televiziji.

Read More

223. člen Sodnega reda

Z velikim veseljem vas obveščamo, da so se vsi naši skupni napori obrestovali pri spremembi Sodnega reda, ki je pričel veljati s 1.1.2017. Predvsem bodite pozorni na 3. točko, glede dostopnosti gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom. Od sedaj dalje imate pravno podlago do enakopravnega sodelovanja v postopku na sodiščih.

Read More

Svetovni mediji poročali o gluhih – 3. del

V pregledu svetovnih novic boste izvedeli, da je v Angliji gluhi kuhar odprl kavarno. Svetovni mediji tudi poročajo, da so na Slovaškem izvedli poseben projekt spletne knjižnice, kjer je zanimivo gradivo o zgodovini gluhih dostopno v slovaškem znakovnem jeziku. Poročamo tudi o poljski gluhi plesalki, ki s slišečimi tekmuje v oddaji Ples z Zvezdami.

Read More

Sprejetje Zakona o osebni asistenci je zgodovinski dosežek

S sprejetjem Zakona o osebni asistenci (v nadaljevanju ZOA) so bili poplačani dolgoletni napori Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (v nadaljevanju ZDGNS). S 1.1.2019, ko ZOA stopi v veljavo, bodo lahko gluhi ali gluhoslepi, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, koristili osebno asistenco v obsegu 30 ur na mesec. Uporabnik bo lahko namesto osebne asistence izbral denarno nadomestilo, predvidoma v višini 150 evrov. Vstopni kriteriji prejemnikov bodo določeni naknadno v pravilniku. Zakonodajalec je v zadnjem predlogu odpravil zgornjo starostno mejo upravičencev, kar pomeni, da bodo do denarnega nadomestila upravičene tudi osebe starejše od 65 let. Slovenija je z umestitvijo komunikacijskega dodatka za gluhe v ZOA postavila unikum v evropskem pravnem redu.

Read More

Spletna TV si uspešno utira pot v medijskem prostoru že deset let

Informacije spremljamo preko številnih medijev, kot so radio, televizija, tiskani mediji, splet. Slišeča populacija si težko predstavlja, za kaj vse so gluhi in naglušni v tem pogledu prikrajšani. Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije smo se odločili, da bomo to pomanjkljivost poskusili odpraviti. Zato smo januarja 2007 ustanovili Spletno TV. Naši cilji so bili, zagotoviti informacije s podnapisi in z znakovnim jezikom. Ustvarjati vsebine s področja življenja in dela gluhih, naglušnih in gluhoslepih, ki jih ostale televizije ne vključujejo v svoje programe ter usposabljati lastne kadre. Programske vsebine Spletne TV so dostopne preko sodobnih komunikacijskih kanalov, na www.gluhi.si, Youtube/Spletna TV in Facebook/SpletnaTV.

Read More

Prehitevanje na avtocesti

V spotu si lahko pogledate, kako lahko svojo vožnjo na avtocesti prilagodite , da boste vozili čim bolj varno. Avtoceste povezujejo Slovenijo in zagotavljajo hiter, nemoten in varen promet, če vsi udeleženci upoštevajo prometna pravila in nasvete za varno in nemoteno vožnjo.

Read More

Enakopravnost ne sme poznati razlik

Čeprav 8. marec ni praznik, ki ga obeležujemo z dela prostim dnevom, si zasluži poseben prostor v naši družbi. Ženske kot žene, matere, sestre, prijateljice, sosede, sodelavke in nešteto drugega, predstavljajo temeljni podporni steber naše družbe. Čeprav je na vseh področjih vedno dovolj prostora za izboljšave, velja izpostaviti, da Slovenija sodi med nadpovprečne države glede na indeks enakosti spolov, ki ga meri Evropski inštitut za enakost spolov, in je v zadnjem obdobju še napredovala.

Read More

Svetovni dan varovanja sluha

Izguba sluha je ena izmed najbolj zahtevnih zdravstvenih in socialnih vprašanj s katerimi se sooča Evropa. Žal so težave, ki jih izguba sluha povzroča še vedno prevečkrat prezrta obenem pa se tudi zanemarja večje stroške oskrbe oseb, katerih zdravstveno stanje se zaradi izgube sluha lahko bistveno bolj poslabša kot bi se sicer. Bistveno za naše uspešno vsakdanje delovanje tako v smislu produktivnega življenja kot dobrega počutja so kakovostne socialne povezave katerih osnova je spodobnost komunikacije na katero pa izguba sluha pomembno vpliva.

Read More