Konferenca »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam«

Na povabilo projektne skupine Slovenskega etnografskega muzeja sta se konference, ki je bila v ponedeljek, 11. maja 2015 v sejni dvorani Slovenskega etnografskega muzeja, udeležila predsednik ZDGNS Mladen Veršič in strokovni delavec ZDGNS Anton Petrič, ki je imel aktivno vlogo. Na konferenci je z referatom predstavil dostopnost muzejev in galerij gluhim in naglušnim osebam ter izpostavil primere dobre prakse.

Read More

Konferenca Dostopnost do kulturne dediščine v muzejih in galerijah s prevodom v znakovni jezik

Slovenski etnografski muzej v obdobju 2013–2015 izvaja projekt »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam«, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Projekt, ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, je usmerjen k realizaciji socialno-ekonomskih ciljev ustvarjanja delovnih mest, spodbujanja zaposlenosti in zaposljivosti, zagotavljanja socialne vključenosti in spodbujanja enakih možnosti

Read More